Select Page

סיום שנת העבודה הנוכחית קרובה מתמיד, כבכל שנה זוהי בדיוק נקודת השיא בבניית תכנית העבודה לשנה הבאה. זהו תהליך ארוך הכרוך בתכנונים, מטרות, שינויים, יעדים וישיבות צוות ארוכות.

הנה חמש נקודות חשובות לשים עליהן דגש בתהליך זה 

1.חשיבה מהסוף להתחלה- מה אתם רוצים להשיג? חשיבה תוצאתית היא המפתח לתוכנית עבודה איכותית ובעלת שלבים. יעדים סופיים מתווים דרך ותוכנית עבודה, המטרה הסופית, התוצאה תעודד אותנו להיצמד לתוכנית.

2.ריצות קצרות / תכנית היא בסיס לשינויים- עליכם להיות גמישים, להתאים ולשנות את תכנית העבודה תוך כדי תנועה. תייצרו מסגרת המאפשרת שינויים וחלופות, חלקו את תכנית העבודה ל"חבילות עבודה", אבני דרך קצרות טווח. יש לבחון כל רבעון או כל ישיבת צוות חודשית את רלוונטיות התוכנית. ייתכן כי תגלו כי היעדים שהצבתם כבר לא רלוונטיים ועליכם לשנותם.

3.תהליך שרשור- תרגמו את המטרות והיעדים כלפי מטה, אל העובדים. על העובד להבין כיצד יעדיו ומשימותיו נגזרים מיעדי העל של הארגון ואיך עבודתו מקדמת את הארגון בכלל והעובדים בפרט.

4.יעדים ותכניות עבודה כחלק משגרה ניהולית- על הצבת מטרות ויעדים המהווים את הבסיס לתפקוד הארגון להיות חלק מהשגרה הניהולית השוטפת. בניית תכנית העבודה גובה משאבים רבים ועל כן, כתיבת התוכנית והרצון לממשה צריכים להיות חלק בלתי נפרד מהשגרה היום-יומית בכל ארגון ולא אירוע חד פעמי.

5.חשוב מכל! חשוב לזכור כי מטרות ויעדים מהווים דבק מרכזי המחבר את העובדים מכל הדרגות לארגון. אנשים רוצים ואוהבים להרגיש כי הם משמעותיים לארגון. על פי מקרים רבים, ניתן להסיק כי ככל שעובדים מרגישים משמעותיים יותר בתרומתם לארגון כך תפוקתם עולה. כך נוצר מצב של Win Win. מצד אחד העובד מרגיש מוערך, רלוונטי ומשמעותי בארגון ומצד שני הארגון מתפתח ומתייעל בזכות עבודת הצוות.