Select Page

כיצד המנהיגות מנהלת את המשבר?

 

המשבר הנוכחי שונה מקודמיו בעובדה שהוא חוצה גבולות גאוגרפים, תחומי חיים שונים, ופוגע בבעלי התפקידים בל הרמות ובסקטורים שונים ומגוונים אך מעל הכל שהוא מלווה בסכנות בריאותיות ממשיות שעלולות להמשך חודשים רבים כאשר רמת השליטה של "הארגון" על הגורם למשבר נמוכה.

משבר הקורונה מעמיד אותנו בפני אתגר אדפטיבי הדורש מארגונים שונים בסקטורים שונים לבחון באופן מידי ומחדש את המודלים העסקיים, להתאים עלויות אל מול ההכנסות, להתמודד עם תהליכי קיטון מידיים, שינוי מודל העסקה, התאמת שגרות הניהול והגדרה מחודשת של המונח הנקרא "מקום עבודה" כמרחב פיזי.

בעקבות האתגרים המופיעים בעת המשבר, חברת .O.D פרסמה בלוג הבנוי משני חלקים. החלק הראשון מציג מהו תפקיד המנהיג במשבר, כיצד המנהיגות מנהלת את המשבר ואיך על המנהיג בארגון להגיב לאתגר אדפטיבי זה?
החלק השני של הבלוג מציג כיצד מתמודדים עם האתגר? עם הפחד? כיצד הנכסים הלא מוחשיים של הארגון יכולים לעזור לנו? ומהן הפעילויות לטווח המידי והפעילויות לטווח הבינוני והרחוק שיכולים לסייע בהתמודדות?

חלק א' – לקריאה

חלק ב' – לקריאה

מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, לקבל הזמנות לוובינרים, מיטאפים וקישורים לחומרים מבית היוצר של חברת O.D. Consulting ?  להרשמה לחצו כאן