Select Page

מה העובדים שלך חושבים על התנהלות הארגון?האם זה לא יהיה נהדר לגלות מה הם היו רוצים לשפר בחוויות העובד או אילו רעיונות יש להם לקידום הארגון?

אנו נמצאים בעידן של People analytics,  היכולת לאסוף מידע על חווית העובד, תחושותיו ב real time ועל חווית העבודה בארגון הם חלק בלתי נפרד בעולם בו המשאב האנושי הוא המנוע והגורם המבדל המרכזי בהצלחת הארגון. ארגונים מצליחים הבינו את כי סקרי העובדים ומדידת איכות החיים של העובד בארגון  מהווים כלי להתמודדות עם אי הוודאות  והשינויים המהירים בעולם העבודה החדש משפיעה ישירות על הצלחת הארגון.

ארגונים רבים מקיימים סקר ארגוני מקיף וארוך אחת לשנה. תהליך זה גוזל זמן התארגנות ומשאבים רבים בעוד התחושה היא לעתים כי תוצאות הסקר לא משקפות את המציאות בשטח ותהליך הפקת הלקחים אינו אפקטיבי. במקביל, בשנים האחרונות צומחת מגמה חדשה של  Snapshot survey – העברת סקרים קצרים, ממוקדם ומהירים. הזמינות היא מידית, כל אחד יכול לענות בכל מקום ובלחיצת כפתור. יתרון זה בא על חשבון העומק ונגיעה במגוון נושאים במקביל, יש קושי בקבלת תמונת מצב מלאה.

O.D.Consulting פיתחה מערכת "Quick and Dirty",  הכוללת מאגר סקרים זמין ונגיש, On the shelf.  המערכת מגוונות וידידותית למשתמש ומטרתה להקל על ההתמודדות של עולם העבודה הארגוני עם אתגרים מורכבים ועם עולם העבודה החדש. Insight Plug &Play הינה מערכת סקרים בניהול עצמי אשר כוללת כלים ופתרונות המעניקים ערך מידי למנהלים בארגון. המערכת מאפשרת יוזמה של תהליכי משוב, למידה והפקת לקחים מצד כל המנהלים בארגון בזמן אמת. בנוסף, היא מייצרת תמונה אינטגרטיבית ממקורות מידע שונים.

המערכת מציגה סדרה של סקרים סביב שני תחומים עיקריים: הראשון הוא Employee Experience,  מדידת חווית העובד ברגעים מרכזיים לאורך מחזור החיים בארגון (שאלוני קליטה, איתור צרכי הדרכה, עזיבה ועוד). התחום השני מכיל אוסף נושאים ארגוניים כגון Engagement , תרבות ארגונית, מוכנות אסטרטגית ועוד. רפרטואר הסקרים מספק זמינות, גמישות, מגוון נושאים ושאלות.  המערכת עונה על צרכי הארגונים ומעניקה כלי מדידה זמינים בנוסף למדד העומק.

כעת, המנהל כבר לא צריך להמתין שמשאבי האנוש יזמו סקר ארגוני, בכל נקודת זמן הוא יכול ליזום סקר מתוך מאגר סקרים המאורגנים תאורטית וקונספטואלית המבוססים על ניסיון רב שנים.

 

 

אנו מזמינים אתכם לקבל הצצה לפורטל הסקרים שלנו, בו תקבלו טעימה מהכלים השונים שאנו מציעים – https://www.odconsulting.co.il/ מערכת-סקרים-ארגונית

 

לפרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות לאור שלו, מנכ"ל משותף ומוביל תחום הסקרים והערכות העובדים – or@odconsulting.co.uil