Select Page

מגמות מובילות בהערכת עובדים לשנת 2020

 

לקוחות רבים מבקשים מאתנו להציג בפניהם את המגמות המובילות והעכשוויות בעולם העבודה על מנת שיתאימו עצמם להתחדשות ולעדכונים הרבים.
במהלך שנת 2019 הכנו Benchmark המציג את שמונה המגמות המובילות בהערכת עובדים לשנת העבודה של 2020.
אתם מוזמנים להתרשם מהתהליכים שמובילים הארגונים הגדולים במטרה להציף פערים וליצור משוב לעובדים על ביצועיהם.
כחלק משגרת העבודה השוטפת, מרבית הארגונים מקיימים לפחות אחת לשנה תהליך הערכת עובדים.
הערכת עובדים הנה אחד מן הכלים הניהוליים החשובים. כלי זה מאפשר להציף פערים בארגון ולהעניק נקודת מבט נוספת על אפקטיביות העובד.
לחברת O.D. מערכת ממוחשבת המורכבת משלושה מודולים מרכזיים המשולבים זה בזה במטרה לקיים תהליך מקיף בארגון. מודול מרכזי הינו מודול ה Impact- הערכת עובדים, ניהול הכישורים והביצועים.
מודול זה מציע מערכת אינטגרטיבית המספקת פלטפורמה לניהול הביצועים בארגון.
הכלי הינו אמצעי גישה נוח ואפקטיבי לתהליך אשר מכיל מספר רב של פתרונות ייעודיים שניתן להוסיף או להשתמש בכל אחד מהם כיחידה נפרדת, כמו – דירוג עובדים, ניהול יעדים, מיפוי טאלנט ועוד.
בנוסף לפלטפורמה הטכנולוגית אנו מספקים ליווי ייעוצי מקיף ואפיון תהליך ההערכה הארגוני על מנת להתאים את התהליך לצורכי הארגון.

 

ש͟מ͟ו͟נ͟ה͟ ͟ה͟מ͟ג͟מ͟ו͟ת͟ ͟ה͟מ͟ו͟ב͟י͟ל͟ו͟ת͟ ͟ב͟ה͟ע͟ר͟כ͟ת͟ ͟ע͟ו͟ב͟ד͟י͟ם͟ ͟ל͟ש͟נ͟ת͟ ͟2͟0͟2͟0͟

 

משוב מתמשך: שיחות משוב וקואוצ'ינג חודשיות/רבעוניות, ולא רק שיחת משוב חד פעמית לסיכום תהליך ההערכה השנתי.

 

ניהול יעדים שוטף: הצבת יעדים לטווח קצר, עדכון ובקרה על יעדים באופן שוטף לאורך כל השנה ולא באופן חד פעמי בתהליך ההערכה הארגוני.
תהליך הערכה גמיש: מותאם לאוכלוסיות שונות בהיבטים של עיתוי ותכיפות המשוב ומדדי ההערכה.

 

מבט קדימה, לא אחורה: מיקוד בשיפור יכולות והתפתחות אישית על פני דיון בשנה קודמת ו'תיקון' העבר.

 

מיקוד בלמידה והתפתחות: ארגונים מפתחים תכניות הכשרה ופיתוח שייצרו מסלולי קריירה מובחנים לעובדיהם. באמצעות גישה זאת הם משמרים ומושכים טופ טאלנט. כחלק מהאסטרטגיה הזאת, ניהול הביצועים מוטה יותר לכיוון פיתוח מתמשך על פני הערכה.

 

הערכה איכותנית ומילולית על פני כמותית: מתוך התפיסה כי ציונים פוגעים במוטיבציה של העובד ובאפקטיביות שיחת המשוב, כלי ההערכה מאפשרים יותר התייחסויות מילוליות ויש פחות דירוג עובדים וציונים על יכולות.

 

רווחת העובד (Wellbeing) כחלק משיחות המשוב: לבריאות הנפשית של העובדים יש השפעה משמעותית על ביצועיהם ולכן ישנם ארגונים ששואלים על ה- Wellbeing של העובד במטרה להפחית מקרי מתח וחרדה.

 

שימוש בבינה מלאכותית וביג דאטה: טכנולוגיות חדשות מאפשרות לזקק נושאים מרכזיים מכמויות גדולות של נתונים איכותניים שנאספים מתוך המשוב, לחזות בעלי ביצועים גבוהים על סמך דפוסים שעולים מהמשוב ובכלל לאפשר קבלת החלטות טובה יותר שאינה מושפעת מהטיות בהערכה