Select Page

O.D's Leaders.net

אנו מזמינים אתכם למסע למידה מקוון לשיפור יכולות המנהיגות והניהול.
תוכן הפעילות מתבסס על מודל היכולות של הארגון. הלמידה מתבצעת במסגרת קבוצה וירטואלית שלומדת ביחד ולחוד, ומיישמת סדרה של התנסויות בקפסולות למידה בנויות מראש, המכוונות את הלומד להכיר את עצמו כמנהל, ללמוד איך ללמוד, לעשות ולהתנסות, והכל במסגרת קבוצת עמיתים שתומכת ומהווה מקור לרטרוספקטיבה.

   • קפסולה מכוונת ל – 6 שעות השקעה בשבוע

   • חלק משעות הלמידה הן משימות עצמאיות בהן המשתתף יכול לבחור מתי לבצע אותן

   • המפגשים הווירטואליים מלווים ע"י מנחה מקצועי

   • קבוצת המנהלים הופכת לקהילה לומדת

   • כל ידע נלמד מתורגם למשימת יישום במסגרת התפקיד

   • המשתתף מקבל משוב על משימות היישום מהקבוצה והמנחה.


ללמוד לדעת דרך שאילת שאלות, סקרנות לחקור, הזמנה לחשוב, ליצור ולתת מענה לשאלות שאין עליהן תשובות. לתת כבוד לתיאוריה ולמחקר כמקור השראה לחיים עצמם, ולפתח ידע ומיומנויות הדרושים לתפקוד בעולם.

תאפשרו לעצמכם להכיר את עצמכם מקרוב,  להבין את האופן שבו אתם פועלים, מגיבים, חושבים, ומתקשרים, ולבטא את הייחודיות שבכם בתוך מרחב בטוח ומוגן.

למידה דרך עשייה, יישום והטמעת הנלמד בשגרות הניהול. ההתנסות מאפשרת לכל אחד לעצב את אישיותו ולבטא את עצמו בדרכו  הייחודית, מפתחת את היצירתיות שבאדם ומאפשרת הטמעה של תפישות ומיומנויות הלכה למעשה.

למידה באמצעות דיאלוג צוותי משותף שמטרתו לבחון את עצמי בתוך צוות, לקחת אחריות מלאה על נושאים שאותם חשוב לי לקדם ובו זמנית לאפשר לעצמי להתלבט ולטעות בסביבה מוגנת..

 

 

 

 

לפרטים נוספים אתם מוזמנים לשלוח מייל למאיה – mayaf@odconsulting.co.il