הקורס הינו מקוון ויתקיים בZoom

לפרטים נוספים  אתם מוזמנים לפנות  לod@odconsulting.co.il  או ל -052-4468816