Select Page

גיוון והכלה – דווקא עכשיו לאחרונה, לאור המשברים השונים שחווינו במדינה, ביצענו התערבויות בארגונים שונים שבהם האוכלוסייה מעורבת. אנו רואים כיצד מנהלים ועובדים מתמודדים עם האתגרים והקשיים השונים שעולים עקב המצב. משברים מתחוללים מדי יום בארגונים רבים אך תמיד הם...